Profiel prof. dr. A. Tibben

Na mijn studie klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam heb ik mij als psycholoog onder meer gespecialiseerd in de psychotherapie. Vanaf 1977 werkte ik in een psychiatrisch centrum voor ouderen en een algemeen psychiatrische polikliniek (Overduin, Katwijk aan Zee). Na mijn registratie in 1983 was ik tevens zelfstandig gevestigd als psychotherapeut in Leiden.

Naast het psychotherapeutisch werk ben ik in 1993 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar de psychologische gevolgen van voorspellend genetisch onderzoek naar de erfelijke aanleg voor de ziekte van Huntington en heb ik mij verder verdiept in de gevolgen van erfelijkheid op het welbevinden van individuen, paren, gezinnen en families. Bekijk publicaties op de site van PubMed.

In 1999 werd ik in Leiden (LUMC) bijzonder hoogleraar op het gebied van de ziekte van Huntington, en in 2009 gewoon hoogleraar met als leeropdracht de Psychologie van de Klinische Genetica. Psychotherapie en psychologische behandeling hebben tot op heden een belangrijk deel uitgemaakt van mijn professionele loopbaan.

Op het gebied van de psychotherapie heb ik van diverse psychotherapeutische stromingen en benaderingen geleerd en mij ontwikkeld tot een veelzijdig psychotherapeut, maar centraal staat de cliëntgerichte psychotherapie (VCgP). Mijn ervaringen en onderzoek op het gebied van de erfelijkheid en genetica hebben mij vooral systeemtheoretisch en ontwikkelingspsychologisch leren denken en werken. Recent heb ik me verdiept in de betekenis van op mindfulness gebaseerde behandeling. Een behandeling kan kortdurend zijn, gericht op het snel doen verdwijnen van klachten, maar ook langdurig en persoonsgericht waarbij het accent ligt op het zichtbaar maken en hanteren van onderliggende problematiek.

Vaak is er bij psychologische problematiek sprake van zingevingsproblematiek en identiteitsvragen waardoor stagnatie in de persoonlijke en relationele ontwikkeling optreedt.

Lidmaatschap van beroepsverenigingen

NVP logo Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVVP logo Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen
VCGP logo Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie