Privacy

Ik ben als psychotherapeut gehouden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat uw privacy is gewaarborgd en alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een aantal gegevens gaat naar de huisarts of de zorgverzekeraar.

De huisarts

Het is gebruikelijk dat na intake een brief naar de huisarts/verwijzer gaat zodat hij op de hoogte is van de intakebevindingen en het behandelaanbod. Heeft u daar bezwaar tegen dan wordt deze brief niet gestuurd.

De zorgverzekeraar

Het college bescherming persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie / diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is de basis van de betaling van de zorg. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij uw ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is dan kunt u ervoor kiezen zelf te betalen.

Het DBC Informatie Systeem: afgesloten DBC’s moeten, ook voor zelfbetalers, aangeleverd worden aan een centrale instantie, die deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van wettelijke taken. Hierbij worden geen persoonsgegevens aangeleverd. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld en anoniem verwerkt. Dit wordt gedaan met behulp van software van Medicore in Utrecht.

Voor alle andere informatieverstrekking vraag ik expliciet uw toestemming.

Van uw psychotherapie worden aantekeningen bijgehouden in een elektronisch dossier (EPD). Dit dossier is niet voor derden toegankelijk.

In het privacystatement vindt u beschreven hoe de A Tibben met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) de privacy.