Erfelijkheidsonderzoek

Een erfelijke ziekte (aantoonbaar door erfelijkheidsonderzoek) in een familie kan een verstrekkende en ingrijpende invloed hebben op iemands persoonlijkheidsontwikkeling en op de keuzes in het leven. De eerste ervaringen die ik hiermee opdeed waren met de ziekte van Huntington, erfelijke hersenbloedingen (de Katwijkse ziekte), en erfelijke vormen van vroegoptredende dementie (Alzheimer en fronto-temporele dementie). Later met erfelijke vormen van kanker en ziekten van hart en vaten. Inmiddels zijn voor vele van deze ziekten de erfelijke oorzaken gevonden (mutaties) en kan daardoor de aanleg voor zo’n ziekte met mutatieanalyse worden aangetoond.