Kosten

Psychotherapeutische behandeling wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering indien uw huisarts u hiervoor verwijst. De huisarts maakt een inschatting van de ernst van uw klachten en verwijst u op grond daarvan voor Generalistische Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.

De praktijk levert grotendeels gecontracteerde zorg. Dit betekent dat er een overeenkomst is met uw zorgverzekeraar, waardoor de kosten van de behandeling volledig vergoed worden met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico.

N.b. behandelingen voor zorgvragen die niet onder de Zvw vallen (onverzekerde zorg) dienen door de cliënt zelf betaald te worden. Het gaat hier om bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen en partner-relatie therapie.

Bij verhindering dient u zo spoedig mogelijk af te zeggen. We kunnen dan kijken of er een vervangende afspraak kan worden gemaakt.

De kosten van de behandeling worden maandelijks rechtstreeks digitaal aan uw zorgverzekeraar gefactureerd. U krijgt zelf geen nota voor de behandeling. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. U krijgt van uw verzekeraar periodiek een overzicht van de behandelingscontacten en de duur per sessie. Iedereen boven de 18 jaar heeft wel een eigen risico. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van dit eigen risico vast. De kosten van uw behandeling vallen onder het eigen risico. Voor 2024 heeft de praktijk met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Soms kiezen mensen er voor de kosten van de behandeling zelf te betalen en niet via de ziektekostenverzekering te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld om privacy redenen zijn of omdat iemand een zeer hoog eigen risico heeft.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet komen naar een afspraak (no show) zijn kosten verbonden.

Voor 2024 heeft de praktijk contracten met de volgende koepels/verzekeraars

Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis)

VGZ (IZA, UMC, UNIVé, VGZ)

Menzis (Anderzorg, Menzis)

Zorg en Zekerheid

DSW (DSW, Stad Holland)

ONVZ

ASR (ASR, Ditzo)

CZ (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA)