Kosten

Met de meeste verzekeraars heb ik als behandelaar contracten afgesloten waarmee de kosten van psychotherapie volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar (basispakket) zonder een plafond in het aantal zittingen. De vergoeding loopt niet per sessie maar per gehele behandeling, Deze behandeling wordt de Diagnose Behandel Combinatie genoemd, de zogenaamde DBC.
Aan het einde van de behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar digitaal een DBC nota. De hoogte van de nota hangt samen met de aard van het probleem en de duur van een behandeling. Hierbij is de totale tijd, zowel de directe als indirecte tijd verbonden aan de behandeling leidend bij de definitieve rekening.

Bij verhindering dient u zo spoedig mogelijk af te zeggen. We kunnen dan kijken of er een vervangende afspraak kan worden gemaakt.

Voor 2021 heeft de praktijk contracten met de volgende koepels/verzekeraars

Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis)

VGZ (IZA, UMC, UNIVé, VGZ)

Menzis (Anderzorg, Menzis)

Zorg en Zekerheid

DSW (DSW, Stad Holland)

ONVZ

ASR (ASR, Ditzo)

ENO

De praktijk heeft geen contract met CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden). Als u een restitutiepolis heeft dan worden de kosten  voor 100% vergoed, bij een natura-polis vergoedt de verzekeraar 75% van de kosten.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven.

Voorwaarden en tarief no-show

No-show afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur vóór de afspraak zal ik de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan u in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.