ROM

Het afsluiten van een contract met een ziektekostenverzekeraar houdt de verplichting in dat het effect van een behandeling wordt geëvalueerd. Met behulp van vragenlijsten, die door u worden ingevuld wordt onderzocht of uw psychische klachten gedurende de behandeling afnemen en wat de invloed van uw klachten is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten.

De ROM wordt bij elke cliënt aan het begin en einde van de behandeling, en daarnaast in ieder geval elk jaar, afgenomen.

Carl Rogers

Carl Rogers is de grondlegger van de cliëntgerichte psychotherapie. Volgens hem is het belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is. Of zoals Rogers het zei, “His experience is his reality”. Voor Rogers is de subjectieve wereld van een individu hier en nu belangrijker dan de objectieve werkelijkheid.

Voor de psycholoog komt het er op aan de wereld door de ogen van de consultant te zien; de gevoelens van de andere ervaren, terwijl men toch de nodige emotionele afstand bewaart (non-directief).