Klachten

Als u ontevreden bent of klachten heeft over de behandeling of mij als behandelaar, kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten in de regio van behandeling.

Mocht dit ook tot niets leiden dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP of het NIP.

Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik ook onder het Tuchtrecht waardoor u ook een klacht kan indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Regionaal Tuchtcollege Den Haag

Postbus 97831
2509 GE Den Haag
Tel: 070-3500973